Espai de diversitat UPV

Diversitat

Expressió del valor
insubstituïble de cada persona

Diversitat

Expressió del valor insubstituïble de cada persona

QUÈ ÉS ESPAI DE DIVERSITAT UPV?

Projecte de difusió en matèria de diversitat genericosexual,
etnicocultural i familiar sota
la coordinació de la Unitat d'Igualtat.

Projecte de difusió en matèria de diversitat genericosexual,
etnicocultural i
familiar sota la coordinació de la Unitat d'Igualtat.

Espai de Diversitat UPV, com a espai de difusió, incorpora els projectes i les iniciatives que tenen com a objectiu el coneixement, el diàleg i la reflexió sobre les realitats genericosexual, etnicocultural i familiar.

Espai de Diversitat UPV, com a espai de difusió, incorpora els projectes i les iniciatives que tenen com a objectiu el coneixement, el diàleg i la reflexió sobre les realitats genericosexual, etnicocultural i familiar.

HUMANITY x HUMANITY = EQUALITY

ALTRES PROJECTES

La web Espai de Diversitat UPV acull iniciatives i projectes d'interès
per a la promoció de la igualtat
de tracte i la no-discriminació

La web Espai de Diversitat UPV acull iniciatives i projectes d'interès per a la promoció de la igualtat de tracte i la no-discriminació

La nostra realitat es construeix des de l’aportació enriquidora de la diversitat humana. El reconeixement de la diversitat, com a valor insubstituïble en el progrés social, necessita la visibilitat de les aportacions individuals i el seu impacte en el conjunt.

La nostra realitat es construeix des de l’aportació enriquidora de la diversitat humana.

El reconeixement de la diversitat, com a valor insubstituïble en el progrés social, necessita la visibilitat de les aportacions individuals i el seu impacte en el conjunt.

El normal és
ser diferent

El normal és
ser diferent

El normal és
ser diferent

UNITAT D'IGUALTAT

Dependent del Vicerectorat d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat, correspon a la Unitat d'Igualtat de la UPV el desenvolupament de les accions que promoguen la igualtat efectiva en la comunitat universitària i impulsen la seua realització social

El principi d’igualtat de tracte i no-discriminació fonamenta la igualtat efectiva que promou la cohesió social i l’eliminació de les desigualtats.

La Unitat d’Igualtat impulsa, coordina i avalua aquelles polítiques assignades als àmbits establits en els Estatuts UPV i legislació vigent.

UNITAT D'IGUALTAT

Dependent del Vicerectorat d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat, correspon a la Unitat d'Igualtat de la UPV el desenvolupament de les accions que promoguen la igualtat efectiva en la comunitat universitària i impulsen la seua realització social

El principi d’igualtat de tracte i no-discriminació fonamenta la igualtat efectiva que promou la cohesió social i l’eliminació de les desigualtats.

La Unitat d’Igualtat impulsa, coordina i avalua aquelles polítiques assignades als àmbits establits en els Estatuts UPV i legislació vigent.