Espai de diversitat UPV

Unitat d'Igualtat

És fi de la Universitat Politècnica de València el foment de l’efectivitat del principi d’igualtat entre dones i homes, així com garantir la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació per raons de sexe, orientació sexual, raça, religió, discapacitat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social (Estatuts UPV).

La Unitat d’Igualtat impulsa, coordina i avalua aquelles polítiques assignades en els àmbits establits pels Estatuts de la UPV i la legislació vigent.

Contacte

Tècnica d'igualtat​

Mª Rosa Cerdá Hernández
96 387 90 69  (ext. 79069)

Contacte​

On ens pots trobar?

Edifici 3Q
Primera planta

Alguns projectes de la Unitat

Código ético

Códi ètic

El Codi Ètic és resultat de l'esforç orientat a facilitar a la Universitat un instrument vàlid per a enfortir la cultura institucional des de la...

II Plan de igualdad.pdf

II Pla d’ Igualtat

Mitjançant l'II Pla d'Igualtat (2017-2020), es fa visible el compromís de la UPV amb les polítiques d'Igualtat en tots els àmbits...

Protocolo de atención a la identidad a la identidad y expresión de género.pdf

Protocol d'atenció a la identitat i expressió de gènere

El Protocol d'atenció a la identitat i expressió de gènere estableix les mesures que faciliten la convivència plena, d'acord amb la realitat...

Protocolo de actuación en los supuestos de acoso.pdf

Protocol d’actuació en els supòsits d’assetjament sexual

La Universitat Politècnica de València vela per assegurar un entorn lliure de qualsevol mena de discriminació...

Personas Trans- identidad, libertad y respeto. Guía de buenas prácticas

Persones Trans: identitat, llibertat i respecte. Guia de bones practiques

La diversitat genèric-sexual ha sigut causa de desigualtat i limitació dels drets de les persones trans lesionant la seua identitat, dignitat i llibertat...

SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD Y GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD.pdf

Sensibilización en Igualdad y Gestión de la Diversidad

Curs oferit a tota la comunitat universitària i realitzat en col·laboració amb la Fundació Cepaim a través de...

Código ético

Códi ètic

El Codi Ètic és resultat de l'esforç orientat a facilitar a la Universitat un instrument vàlid...

II Plan de igualdad.pdf

II Pla d’ Igualtat

Mitjançant l'II Pla d'Igualtat (2017-2020), es fa visible el compromís de la UPV amb les polítiques...

Protocolo de atención a la identidad a la identidad y expresión de género.pdf

Protocol d'atenció a la identitat i expressió de gènere

El Protocol d'atenció a la identitat i expressió de gènere estableix les mesures que faciliten...

Protocolo de actuación en los supuestos de acoso.pdf

Protocol d’actuació en els supòsits d’assetjament sexual

La Universitat Politècnica de València vetlla per practiqu un entorn lliure de qualsevol tipus...

Personas Trans- identidad, libertad y respeto. Guía de buenas prácticas

Persones Trans: identitat, llibertat i respecte. Guia de bones practiques

La diversitat genèric-sexual ha sigut causa de desigualtat i limitació dels drets de les persones...

SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD Y GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD.pdf

Sensibilización en Igualdad y Gestión de la Diversidad

Curs oferit a tota la comunitat universitària i realitzat en col·laboració amb la Fundació Cepaim...

Código ético

Codi ètic

El Codi Ètic és resultat de l'esforç orientat a facilitar a la Universitat un instrument vàlid per a enfortir la cultura institucional...

II Plan de igualdad.pdf

II Pla d’ Igualtat

Mitjançant l'II Pla d'Igualtat (2017-2020), es fa visible el compromís de la UPV amb les polítiques d'Igualtat en tots els...

Protocolo de atención a la identidad a la identidad y expresión de género.pdf

Protocol d'atenció a la identitat i expressió de gènere

El Protocol d'atenció a la identitat i expressió de gènere estableix les mesures que faciliten la convivència plena, d'acord...

Protocolo de actuación en los supuestos de acoso.pdf

Protocol d’actuació en els supòsits d’assetjamen

La Universitat Politècnica de València vela per assegurar un entorn lliure de qualsevol mena de discriminació...

Personas Trans- identidad, libertad y respeto. Guía de buenas prácticas

Persones Trans: identitat, llibertat i respecte. Guia de bones practiques

La diversitat genèric-sexual ha sigut causa de desigualtat i limitació dels drets de les persones trans lesionant...

SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD Y GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD.pdf

Sensibilización en Igualdad y Gestión de la Diversidad

Curs oferit a tota la comunitat universitària i realitzat en col·laboració amb la Fundació Cepaim...

Elección de carrera

Dones en les carreres STEM

Roles y estereotipos: obstáculos

Dones en les carreres STEM

Derribar barreras

Dones en les carreres STEM

Realidad social

Dones en les carreres STEM

Dones i COVID-19. La perspectiva de gènere.

Des de l’11 de març de 2020 l’OMS ha declarat el COVID-19 com a pandèmia, ocasionant no sols una crisi sanitària, sinó una crisi social i econòmica. Això implica un impacte de gènere, afectant de diferent forma a dones i homes.

Realidad social

Dones en les carreres STEM

Elección de carrera

Dones en les carreres STEM

Roles y estereotipos: obstáculos

Dones en les carreres STEM

Derribar barreras

Dones en les carreres STEM

Realidad social

Dones en les carreres STEM

Dones i COVID-19. La perspectiva de gènere.

Des de l’11 de març de 2020 l’OMS ha declarat el COVID-19 com a pandèmia, ocasionant no sols una crisi sanitària, sinó una crisi social i econòmica. Això implica un impacte de gènere, afectant de diferent forma a dones i homes.

Realidad social

Dones en les carreres STEM

Elección de carrera

Dones en les carreres STEM

Roles y estereotipos: obstáculos

Dones en les carreres STEM

Derribar barreras

Dones en les carreres STEM

Realidad social

Dones en les carreres STEM

Dones i COVID-19. La perspectiva de gènere.

Des de l’11 de març de 2020 l’OMS ha declarat el COVID-19 com a pandèmia, ocasionant no sols una crisi sanitària, sinó una crisi social i econòmica. Això implica un impacte de gènere, afectant de diferent forma a dones i homes.

Realidad social

Dones en les carreres STEM

No dubtes a visitar-nos 🙂